028 31234 5678
contact@ecdc.vn

KHỞI NGUỒN SÁNG TẠO

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

ECDC cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của Xã hội.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

ECDC là nơi đầu tư tin cậy, bền vững và giúp tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

ECDC cung cấp các dịch vụ hữu ích, sáng tạo và thân thiện, giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong cuộc sống hiện đại.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC

ECDC đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển trên cơ sở xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, cởi mở và tin cậy.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

ECDC là ngôi nhà chung, nơi người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Người lao động được tạo cơ hội phát triển bản thân, được cống hiến, ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng.

PHƯƠNG CHÂM VẬN HÀNH

TẦM NHÌN

Thị trường dịch vụ truyền thông và viễn thông Việt Nam đang là thị trường khoa học công nghệ đầy tiềm năng phát triển. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đòi hỏi ngành viễn thông và truyền thông phải liên tục thay đổi, tạo khác biệt.

ECDC sẽ trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và là một trong mười công ty đứng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực nội dung số

TỔNG QUAN

2015

THÀNH LẬP

1123

ĐỐI TÁC KINH DOANH

04

TRỤ SỞ

6.673 Tỷ

DOANH THU / NĂM

200+

NHÂN SỰ

10+

ĐIỂM TỪ THIỆN

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

BAN GIÁM ĐỐC

ĐẶNG QUỐC TIẾN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN HOÀNG THẠCH

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký nhận tin tức sản phẩm, giao dịch và quà tặng
ĐĂNG KÝ